Ik verklaar hiermee dat voor zover mij bekend, deze ingeschreven hond de afgelopen 12 weken niet heeft verkeerd in de omstandigheden waardoor het gevaar voor besmetting met hondenziekte of enig andere ziekte met besmettelijk karakter te vrezen valt. Ik verklaar tevens de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich voordoen op de clubmatch.
    Ik verklaar voorts geen bezwaar te hebben tegen het verwerken van zijn/haar gegevens per computer uitsluitend voor gebruik door de NKGB (wet op de Privacy).
    Ik ga akkoord met het publiceren van de uitslag en foto’s op de website en de social media pagina’s van de vereniging.
    De organiserende instantie, de Nederlandse Korthals Griffonclub, de JAT commissie, alle medewerkers en keurmeesters en de eigenaren van “De Waltakke” kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongerief of nadeel, inbegrepen ongevallen, als direct of indirect gevolg van de JAT.
    U en uw hond(en) dienen WA verzekerd te zijn.